Naša politika kvalitete

Kompanija INTER-COM d.o.o. Zenica je kompanija koja uspješno posluje dugi niz godna na domaćem ali i na međunarodnom tržištu.
 
Politika kvalitete i okolišta predstavlja osnovu poslovanja i stalnog unapređenja poslovanja kompanije.
Sistem upravljanja temelj je poslovanja i razvoja a jeste garancija zadovoljstva prije svega krajnjeg kupca.
Povjerenje kupaca i partnera na prvom nam je mjestu. Njegujemo odnos baziran na kvaliteti i odgovornosti kako bi pomogli našim kupcima i partnerima da budu što uspješniji u svome poslovanju.
 
Kako bismo trajno održavali zadovoljstvo naših kupaca i korisnika proizvoda te privukli interes novih, obvezujemo se da ćemo:
  • trajno analizirati postojeće i identificirati buduće potrebe i očekivanja kupaca i korisnika
  • tržištu nuditi optimalna rješenja i široki asortiman proizvoda visoke kvalitete renomiranih proizvođača koji zadovoljavaju potrebe korisnika te sve tehničke i zakonske propise
  • osiguravati prepoznatljivu i vrhunsku razinu tehničke podrške, održavanja i servisiranja opreme
  • sagledavati, analizirati i upravljati poslovnim rizicima i nastojati u njima prepoznati prilike za nove iskorake
  • planirati i provoditi usavršavanje vlastitih ljudskih resursa u svim segmentima organizacije, te ih prikladnim mjerama motivirati za kvalitetno izvršenje posla
  • neprekidno poboljšavati djelotvornost procesa i sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015
  • postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve.
Dužnost i obaveza svih zaposlenih je prihvatanje politike kvalitete kao trajnog načela u vlastitom djelovanju.